Wylewki anhydrytowe są to nowoczesne i uniwersalne podkłady podłogowe. Wylewki anhydrytowe przeznaczone są do budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej. Nasze wylewki nadają się do każdego rodzaju okładzin ( żywice, panele, płytki, kamień oraz drewno)

W  naszych jastrychach  grzewczych wyeliminowano skurcz powierzchniowy, co pozwala na uzyskanej powierzchni do 200 m  bez stosowania fazy dylatacyjnej, natomiast, podłoga bez ogrzewania podłogowego nawet do 900 m . Czyli można dowolnie projektować wierzchnie warstwy podłogi.

Czas wiązania wylewki został skrócony do 8 godzin, obejmuje to możliwości przeprowadzenia prac na budowach podwyższonego ryzyka.

Już po 12 godzinach możne odbywać się ruch pieszych po jastrychu, a także wykonywać drobne prace budowlane.

Ogrzewanie podłogowe można uruchomić już po 48 godzinach od momentu wykonania wylewki anhydrytowej

Już w klasie C25-F5 parametry na wiązanie i ścieranie zostały spełnione dla okładzinowania drewnem.

Częstochowa, Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Łódź, Mielec, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Warszawa

wylewka nahydrytowa Częstochowa, Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Łódź, Mielec, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Warszawa

Nasze wylewki anhydrytowe można stosować na:

wylewka_kamera_termo

  • wylewki pływające grubość ≥ 35 mm
  • wylewki grzewcze grubość ≥ 30 mm elementy grzewcze
  • wylewki zespolone grubość ≥ 20 mm
  • wylewki zespolone grubość ≥ 20 mm
  • wylewki anhydrytowe na ogrzewanie podłogowe
  • bez ogrzewania podłogowego
  • izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacja