PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD WYLEWKI

Wykonanie podłoża pod wylewkę anhydrytową  należy wykonać z należytą starannością.  Jest to bardzo ważny etap, którego nie wolno zbagatelizować. Im dokładniej przygotujemy podłoże tym mniej zapłacimy za wykonanie wylewki anhydrytowej jak również wyeliminowanie mostków termicznych towarzyszące nie dokładnemu ułożeniu styropianu.

Prawidłowe wykonanie podłoża:

 • powierzchnia przeznaczona pod układanie styropianu powinna być sucha i dokładnie odkurzona z pozostałości tynku i gruzu,
 • szczeliny i ewentualne nierówności należy wypełnić i wyrównać,
 • przy dużej nierówności powierzchni zastosować warstwę wyrównującą,
 • rozkładanie warstwy przeciwwilgociowej folia bądź papa należy wykonać starannie, tak aby nie powstały szczeliny powodujące przenikanie wilgoci od gruntu,
 • styropian należy układać na tzw. (zakładkę), która niweluje powstawanie mostków termicznych,
 • styropian układamy szczelnie dociskając jeden element do drugiego,
 • przy elementach tj. rury wodno – kanalizacyjne, elektryczne pierwsze warstwy docinamy do rur, a następnie pianujemy ( nie wolno zasypywać piaskiem) wyeliminuje to mostki termiczne,
 • następnie montujemy taśmy dylatacyjne (nie mniejsze niż 8 mm) przyścienne z folią,  która uniemożliwi zamknięcie warstwy styropianu mieszanki anhydrytowej, jak również pozwoli posadzce pracować podczas zmiany temperatury (ogrzewanie podłogowe|),
 • układamy pozostałe warstwy ocieplenia do żądanych wysokości,
 • rozkładamy folię ……, należy pamiętać o sklejaniu jednego elementu folii do drugiego,
 • niektóre elementy występują ponad posadzkę ( rury, styropian itp.) należy bezwzględnie zdylatować podwójną warstwą taśmy dylatacyjnej,
 • elementy grzejne (ogrzewanie podłogowe) należy starannie przymocować do warstwy styropianu tak, aby rury ogrzewania nie unosiły się podczas zalewania na prostych odcinkach pętli ogrzewania spinki co 70 cm, natomiast na zakrętach po trzy spinki,
 • rury wychodzące do rozdzielaczy podłogowych należy tak poprowadzić, aby nie wystawały ponad posadzkę anhydrytową,
 • w miejscach gdzie jest konieczność dylatowania pomieszczeń ( otwory drzwiowe, pomieszczenia o nieregularnych kształtach) należy nałożyć peszel w klinach, wylewka będzie mogła pracować nie narażać ogrzewania podłogowego na zniszczenia.